Rezerwat Kruczy Kamień

Kruczy Kamień w Lubawce to ciekawy rezerwat geologiczno-krajobrazowyczy, powstały w 1954 roku. Rezerwat leży około 2 km na południe od Lubawki w Górach Kruczych (Góry Kamienne), na zboczu Kruczej Skały (681 m n.p.m.).
W rezerwacie Kruczy Kamień ochroną objęto efektowne porfirowe intruzje w skałach osadowych, ale dla turystów równie ciekawe są tu malownicze, wysokie urwiska skalne, sięgające nawet 30 m wysokości.

Na terenie rezerwatu Kruczy Kamień w Lubawce występują gatunki roślin nietypowe dla tego obszaru, jak ciepłolubne kserofity, m.in. kostrzewa biała. Odtworzono tu także dzięki naukowcom wrocławskim populację ciekawego motyla – Niepylaka Apollo. Z Kruczymi Skałami oraz znajdującą się w pobliżu Doliną Miłości związanych jest wiele pięknych legend.