Rynek w Lubawce

Rynek w Lubawce powstał na przełomie XVII i XVIII wieku i tak, jak całe miasto, wpisany jest do rejestru Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Lubawka prawa miejskie uzyskała w 1292 roku, a do 1810 roku należała do zakonu cystersów. Obecnie miasteczko liczy około 6 tysięcy mieszkańców i jest siedzibą gminy.